بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه پل بزرگ آزادگان و تعریض خیابان سی متری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه پل بزرگ آزادگان و تعریض خیابان سی متری


بازدید اعضای انصار حزب الله شهرستان نکا از پروژه بزرگ پل سی متری

گزارش مصور از بازدید اعضای انصار حزب الله شهرستان نکا از پروژه بزرگ پل آزادگان و تعریض خیابان سی متری


ملاقات مردمی شهردار با مردم فهیم شهرستان نکا

ملاقات مردمی شهردار با مردم فهیم شهرستان نکا


گزارش لحظه به لحظه از عملیات اجرایی تعریض املاک خیابان سی متری

حضور دکتر احمدی شهردار نکا در تعریض املاک خیابان سی متری

ورود به سایت