آسفالت پل سی متری

آغازعملیات آسفالت روی پل بزرگ آزادگان(سی متری)


جوابیه شهرداری نکا

جوابیه شهرداری نکا درخصوص چگونگی افتتاح بلواروپل آزادگان


گزارش تصویری اززیباسازی پرسنل واحدفضای سبز

گزارش تصویری اززیباسازی ودرختکاری پرسنل واحدفضای سبز


بازدیدمیدانی شهردارومسئولین واحدشهرورسیدگی به مشکلات شهروندان

بازدیدمیدانی شهردارومسئولین واحدشهرورسیدگی به مشکلات شهروندان

ورود به سایت