نهضت لکه گیری آسفالت سطه شهر به گزارش روابط عمومی شهرداری نکا به منظور افزایش ایمنی و بهسا ...

به منظور افزایش ایمنی و بهسازی معابر ، حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به انجام عملیات ترمیم و لکه گیری معابر واقع در خیابان انقلاب ، خیابان شهدا و کوچه های مرتبط نموده است.


شهرداری نکا درنظر دارد نسبت به تعیین و اخذ جوشکار ماهر به منظور انجام عملیات جوشکاری پروژه ه ...

از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا تاریخ 99/03/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.


شهرداری نکا درنظر دارد از طریق آگهی / فراخوان نسبت به جدب مهندسین مشاور جهت انجام خدمات مطال ...

لذا از کلیه مهندسین مشاور واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت و رتبه مجاز راه و پل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت بعمل می آید . از تاریخ 1/3/99 لغایت 10/3/99 رزومه کاری و سوابق اجرایی خود را به امور قراردادهای شهرداری نکا ارائه نمایند.


تجلیل دکتر احمدی شهردار نکا از پرسنل خدوم شهرداری و جهادگران در عرصه ضدعفونی و گندزدایی و مب ...

این روزها شما در کنار کادر درمانی در خط مقدم جنگ با ویروس کرونا بودید و هستید و رسالت و تعهد سنگینی در قبال سلامت جامعه به عهده دارید که در این راستا سلامتی خود را نیز در کف اخلاص گذاشته‌اید و در مقابل تمام کمبودها و کاستی‌ها بر اساس وظیفه انسانی خود تنها به نجات جان مردم فکر می‌کنید و با وجود مواجه‌شدن با ناملایمات ، عرصه خدمت ترک نکرده و پای کار بودید.

به منظور افزایش ایمنی و بهسازی معابر ، حوزه معاونت خدمات شهری اقدام به انجام عملیات ترمیم و لکه گیری معابر واقع در خیابان انقلاب ، خیابان شهدا و کوچه های مرتبط نموده است.

از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا تاریخ 99/03/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

لذا از کلیه مهندسین مشاور واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت و رتبه مجاز راه و پل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت بعمل می آید . از تاریخ 1/3/99 لغایت 10/3/99 رزومه کاری و سوابق اجرایی خود را به امور قراردادهای شهرداری نکا ارائه نمایند.

این روزها شما در کنار کادر درمانی در خط مقدم جنگ با ویروس کرونا بودید و هستید و رسالت و تعهد سنگینی در قبال سلامت جامعه به عهده دارید که در این راستا سلامتی خود را نیز در کف اخلاص گذاشته‌اید و در مقابل تمام کمبودها و کاستی‌ها بر اساس وظیفه انسانی خود تنها به نجات جان مردم فکر می‌کنید و با وجود مواجه‌شدن با ناملایمات ، عرصه خدمت ترک نکرده و پای کار بودید.